Suosikit
Palvelu

Nuorisovaltuusto

Lappeenrannan nuorisovaltuustoon on valittu kouluvaaleilla 31 valtuutettua. Valtuutetut ovat iältään 13-18-vuotiaita Lappeenrannan asukkaita. Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi on 2024-2025.

Nuorisovaltuusto voi päättää esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja se voi tehdä ehdotuksia sekä antaa palautetta kaupungille. Valtuuston pääasiallinen tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus eri lautakunnissa, jos niissä siten erikseen päätetään. Valtuustolla on oma budjetti, joka turvaa valtuuston itsenäisen toiminnan. Se kattaa syntyvät kustannukset, kuten erilaiset kokous- ja koulutusmatkat ja puhelut.

Lappeenrannassa nuorisovaltuuston asiat kulkevat nuorisotoimen kautta, jossa yhteys- ja tukihenkilönä toimii digi- ja osallisuusnuorisotyöntekijä Riitta Korhonen.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Nuorisotyön palvelut on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille.

Toimintaohje

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuorisotyötä on sekä ammatillinen nuorisotyö että nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. Ammatillinen nuorisotyö on kasvatusta ja nuorten kohtaamista.

Kunta järjestää nuorisotyön palveluja yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Nuorisolaki

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285