Suosikit
Palvelu

Järjestöavustukset

Lappeenrannan kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia eri toimialoilla toimiville järjestöille, yhdistyksille ja ryhmille. Tapahtumien järjestämistä ja kaupungin elävöittämisen edistämistä tuetaan erikseen määriteltävien kumppanuussopimusten muodossa.

Avustusta voi hakea

 • asukas- ja kyläyhdistys- sekä kotiseutuyhdistystoimintaan
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävään toimintaan
 • kulttuuri- taide- ja perinnetoimintaan
 • nuorisojärjestöjen toimintaan
 • liikuntatoimintaan
 • pelastustoimintaan. Lisäksi on haettavissa Perintökaaren rahaston avustuksia, joilla tuetaan vanhusten ja vammaisten selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa.

Ehdot ja kriteerit

Kaikille hakijoille yhteiset säännöt

 • hakijan kotipaikan on oltava Lappeenranta ja/tai toiminnan tulee sijoittua Lappeenrantaan
 • myöhästyneitä tai puutteellisia avustushakemuksia ei käsitellä
 • avustuksen saajan tulee tuoda markkinoinnissa esille, että kaupunki tukee toimintaa/ tapahtumaa
 • tapahtumaan myönnetyn avustuksen saajan on käytettävä kaupungin markkinointilogoa, joka on ladattavissa kaupungin verkkosivuilta sekä ilmoitettava tapahtumasta Etelä-Karjalan tapahtumakalenterissa
 • starttiavustuksia myönnetään vain asukasyhdistyksille

Avustusta myönnettäessä huomioidaan

 • toiminnan määrä, laatu sekä kunnallinen vaikuttavuus (työllistävät ja ympäristövaikutukset, kohderyhmät yms.)
 • omatoimisuus
 • muilta kuin kaupungilta saadut avustukset
 • avustustarve ja hakijan taloudellinen asema

Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille, taloudellista voittoa tavoittelevaan toimintaan, julkaisutoimintaan, yhdistyksen vuosipäivätilaisuuksien järjestelyihin (poikkeuksena liikuntajärjestöt), yhdistysten jäsenten palkitsemiseen, tilavuokriin, talojen ylläpitoon tai toimitilojen rakentamiseen, kotimaan- tai ulkomaanmatkoihin (poikkeuksena ystävyyskunnat), kaupungin ulkopuolella järjestettävien tilaisuuksien järjestelyihin tai tilaisuuksiin osallistumista varten eikä useampaa avustusta samalle hakijalle samaan toimintaan/kohteeseen.

Toimintaohje

Järjestöavustusta tulee hakea hakuajan puitteissa vuosittain. Avustusta haetaan ensisijaisesti kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemuslomakkeen täyttäjä tarvitsee oman henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen palveluun kirjautumista varten ja hänen tulee hyväksyä palvelun käyttöehdot kirjautumisen yhteydessä. Mikäli sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, paperisen hakemuslomakkeen voi hakea asiakaspalvelukeskus Winkistä kaupungintalolta tai Joutsenon kirjastosta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.